Potencjometr i fotorezystor – odczyt w Arduino

Potencjometr jest odmianą rezystora, w którym sami ustawiamy opór. Możemy go ustawić w określonym dla niego zakresie . Tak wyglądają potencjometry:

Aby zrozumieć jak działa potencjometr musimy dowiedzieć się o dzielniku napięcia.

Dzielnik napięcie to układ co najmniej 2 rezystorów zapewniający określone napięcie na wyjściu będące częścią napięcia wejściowego.

Dzielnik Napięcia

Policzmy na przykładzie:

Na tej samej zasadzie działa potencjometr.

Potencjometr

Dodajmy go na płytkę stykową. Środkową nóżkę podłączamy do wejścia z literką A0 w Arduino.

Potencjometr odczyt w Arduino

Na wejścia A zawsze podajemy dowolny sygnał o napięciu poniżej 5V. Arduino dzięki wejściom analogowym ma możliwość pomiaru napięcia, odbywa się to przy pomocy przetwornika analogowo – cyfrowego (z ang. ADC). ADC konwertuje napięcie na odpowiednią liczbę zapisaną binarnie. Arduino dysponuje 10bitowym przetwornikiem, czyli interpretuje napięcia analogowe w zakresie 0-1023:

1bit                        0-1
2bity                     0-3
3bity                     0-7
4bity                      0-15
5bitów                  0-31
6bitów                  0-63
7bitów                  0-127
8bitów                 0-255
9bitów                 0-511
10bitów               0-1023

Nasz program odczyta napięcie wyjściowe z potencjometru i wyświetli je w SerialMonitor:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
int potencjometr = A0;  // odczyt napiecia z potentcjometru pinem analogowym 0
int wartosc = 0;  // zmienna przechowujaca wartosc napiecia odczytanego
void setup() {
//uruchom port szeregowy na predkosci 9600 baud
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// odczytaj napiecie z potwncjometru
wartosc = analogRead(potencjometr);
wartosc  = wartosc*5/1023;
//wyświetl na SerialMonitor
Serial.println(wartosc);
//odczekaj 100milisekund
delay(100);
}

Teraz zastąpmy potencjometr fotorezystorem w parze z rezystorem (napięcie wyjściowe zmierzymy z fotorezystora. Fotorezystor to rezystor zmieniający opór zależnie od natężenia światła. Im ciemniej tym większy opór.

fotorezystor arduino pomiar

Taki sam program użyjemy. Jednak trochę pozakłócamy odczyty, będziemy machać ręką przed fotorezystorem. Jak widać odczytane napięcie zmienia się.

Źródło : http://blog.mageek.com.pl/kurs-arduino/potencjometr-i-fotorezystor-odczyt-w-arduino/